Fondante Logo

Concurs


REGULAMENT OFICIAL


1. ORGANIZATOR
Campania promoțională „Revelion CASINO 2012 la Hotel Ramada” (denumită in continuare "Concursul") este organizat de către  S.C. Hotel Orizont S.R.L., cu sediul în Iași, Strada Grigore Ureche 27, înregistrată  la Registrul Comerțului sub nr. J22/2872/2004, cod de înregistrare fiscală RO17064440, , denumită în cele ce urmează  „Organizator”, prin intermediul SC DREAM STUDIO SRL , cu sediul în Iași, Str. Lacului nr.8 bl. 659 sc.a , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1351/2007  cod de înregistrare fiscală     21677494 , denumită în cele ce urmează  „Agenția”.

 

Campania se va desfășura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, dar nu inainte de a anunta modificarea pe site-ul www.fondante.ro

 

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Pot participa la Campania „Revelion CASINO 2012 la Hotel Ramada” , în sensul că pot avea calitatea de câștigător al premiilor oferite în cadrul acesteia, toate persoanele fizice cu domiciliul în România, care au împlinit vârsta de 18 ani.
Nu au dreptul de a participa la această campanie angajații Oragnizatorului, ai Dream Studio  SRL , partenerii media și partenerii strategici, precum și rudele lor de gradul I.

 

3. LOCUL DE DESFAȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI 

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României în perioada  10 - 28 Decembrie 2011.

 

4. MECANISMUL CONCURSULUI
Subiectul concursului: "Câștigă 2 locuri la Revelionul CASINO 2012 de la Hotel Ramada Iași"
Pentru a participa la prezenta campanie, participanții trebuie să respecte următorul mecanism:
a) trebuie să aibă un cont valid de Facebook,
b) să acceseze site-ul www.fondante.ro si să apese opțiunea "Like" de pe pagina principală
c) să acceseze pagina de Facebook a Hotelului Ramada Iasi (click aici) și să apese opțiunea "Like" a paginii
d) să posteze (recomande) linkul acestui concurs pe pagina proprie de Facebook

 

5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

După încheierea perioadei de concurs, echipa fondante.ro va trage la sorți câștigătorul pe data de 29 Decembrie 2011, ora 10:00.

Câștigătorul campaniei va fi anunțat pe site-ul www.fondante.ro, pe pagina de Facebook a site-ului fondante.ro precum și pe pagina de Facebook a Hotelului Ramada Iasi. 

Pentru a putea fi declarat valid, câștigătorul trebuie să îndeplinească cumulativ, în mod obligatoriu, toate condițiile acestui regulament, informațiile de pe wall-ul său de pe Facebook să fie vizibile pentru oricine și să trimită prin email la office@fondante.ro datele personale de contact (nume, adresa, nr. de telefon), până la 29 Decembrie 2011, ora 17:00.
Toți participanții sunt invitați să acceseze pe data de 29 Decembrie site-ul www.fondante.ro pentru a verifica cine este fericitul câștigător.

 

6. PREMIUL / PREMIILE
Premiul acestui concurs constă în acordarea a 2 locuri la "Revelionul CASINO 2012 de la Hotel Ramada Iași".
Valoarea premiului este de 620 RON.

 

7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa organizatorului, acesta se obliga:
a) Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului.
b) Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale.
c) Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

8. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

 

9. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie se vor rezolvă pe cale amiabilă.
Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facut publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.   

© Copyright 2011